NATPISI I CRTEŽI NA FASADAMA
TEŽAK PSIHIČKI POREMEĆAJ
VRSTA ZANATLIUJE (MN.)
JELOVNIK U RESTORANU
AUSTRIJA
SPOR, SVAĐA, PREPIRKA
KONJSKA SNAGA
SJEVERNI VJETAR
LEGENDA
VELIKA VITIČARSKA ZAGRADA
OPREMA ZA ZAŠTITU OTROVNI PLINOVI
MAKARSKA

OZLIJEGATI SE IZ JAJA
UTVRĐENI PRAVCI PUTA
UZVIK, POVIK

UPRKOS SVEMU
MALAKSAO ČOVJEK
PRAVO PRIGOVORA

VEDAD ODMILJA
PREZIME GLUMCA NA SLICI
LITAR

ŠAV NA ŽENSKOJ ČARAPI
STRAGA, POZADI
ŽENSKO IME

I.DŽ.
IME GLUMCA NA SLICI
DO OVOG ČASA

METAR
STIL U ODIJEVANJU
NOVAC NEKE ZEMLJE