MORSKA PTICA
OSIJEK
SEKUNDA
BOD U IGRI
OSVETA
GRAD U NJEMAČKOJ
MALI MORSKI PUŽ
ENERGIJA
OGRADA ZA STOKU
PATVORINE
DALM. UZREĆICA
BIV. HR. KOŠARKAŠ RAJKO
NEOBRANJIV TENISKI SERVIS
EVROPSKA RIJEKA

ODAŠILJAČ TALASA
OMERA ODMILJA

ŠARENA PAPIGA
LITAR
IZRAĐUJU REMENJE

EDITA ODMILJA
ALEKSANDAR ODMILJA
BELG. FUDBALER NA SLICI
TANTAL

NAPOLJE
BIVŠI LIDER SAD KLINTON
VRSTA BILJKE

HOLANDIJA
PLATNENE NADSTREŠNICE

TONA
DIO OTPLATE

SLOVO SA CRTICOM
STANOVNIK TAJLANDA