GLUMCI MARTIN I ČARLI
KIOSK
ENERGIJA
ZIDANE UTVRDE
ŠOPING CENTAR U SARAJEVU
PRIREDITI ŠTO
ŠIBENIK
IMETAK, BLAGO
VRŠITI POVRAT
DEFEKT, KVAR
ORGANI ČULA SLUHA

DRAGI KAMEN
RIMSKA PETICA

VRSTA MINERALA
IRIDIJ
PJESN. MAJAKOVSKI

AR. FUDBALER HUAN SEBASTIJ.
MATICE NA VIJKU
OMLADIN. RADNA AKCIJA

MUZIČAR REDING
NAŠ SCENARIST NA SLICI

KOMAD (skr.)
ZAKIRA ODMILJA
SNIJEG NA GRANAMA DRVEĆA

RIMSKA ČETVORKA
KOVNA OJAČANJA
VRSTA MINERALA

RADIJUS
VRŠITI MANEVRISANJE