SKINUTI S TRONA, SVRGNUTI
POLJSKA AVIO- KOMPANIJA
SUHO KORITO RIJEKE U ARABIJI
ULAZNICE, BILETI
PJEVAČICA PAJČIN
PADINA BRDA
PJEVAČ EBNER
OSOVINE
KRETANJE KROZ ZRAK
NESTVARAN
SLOVO S CRTICOM
SELEKTOR HRVATSKE FUDBAL. REPREZ. NA SLICI
NJEMAČKI TENISKI STRUČNJAK
AKTIVISTICA ZA ŽENSKA PRAVA, CETKIN
NAPADAČ
MESNI ODREZAK

VRSTA KAFE
CELZIJUS
UGLED, SLAVA

ŽERAVICA
ALUMINIJ

ORGANI ČULA VIDA
OTOK NA JADRANU
STARIJI PJEVAČ ROSI

POTVRDNA RIJEČ
PJEVAČICA CINKVETI

ZEMLJIŠNA MJERA
STARIJI SRBIJANSKI BOKSER
GLUMICA FIRTSENBERG
RED PAUČNJAKA